alt

A TÁMOP 3.2.4-09/1 - 2010-0010 számú „Tudásdepó Expressz” - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében –  „Több mint könyvtár” pályázat a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) „a közoktatási rendszer hatékonyságának javítása, újszerű megoldások és együttműködések kialakítása” című prioritása (fejezete) keretében jelenik meg.

A prioritás átfogó célja az egész életen át tartó tanulás feltételeinek megteremtéseként új tanulási lehetőségek és formák elterjesztése, az oktatási egyben kulturális intézmény jövő felé mutató pályáinak kiépítése. A prioritás kiemelt célja olyan szolgáltatások fejlesztése, amelyek elősegítik az egyenlő esélyű hozzáférést a nem formális és informális tanulás és képzés lehetőségeihez.

Támogatott és/vagy kötelező tevékenységek :
  • könyvtári elektronikus katalógusok, adatbázisok kialakítása/fejlesztése
  • interaktív, többnyelvű könyvtári honlap kialakítása
  • az olvasáskultúra fejlesztését, a könyvtári szolgáltatások népszerűsítését célzó programok, kampányok kialakítása ill. lebonyolítása havi rendszerességgel vagy több alkalommal
  • kulturális és közhasznú tartalmak hozzáférhetővé tétele a könyvtári honlapon
  • helytörténeti és közhasznú tartalmak hozzáférhetővé tétele a könyvtári honlapon
  • a projektről meghatározott tájékoztatási/nyilvánossági kötelezettség

Kiegészítő információk