altA gimnáziumi könyvtár bemutatása

Az iskolai könyvtár 1989-ben, a gimnázium alapításával együtt jött létre. Az épület főbejárata felett, központi helyen található. 192 négyzetméteren a 28000 dokumentum nyitott polcrendszeren került elhelyezésre.

A könyvtárnak az iskola minden tanulója és dolgozója tagja lehet, amíg tanulói, ill. munkaviszonya fennáll.

A beiratkozás díjtalan. A beiratkozáskor az olvasó kötelezettséget vállal a könyvtári szabályok betartására.

A 9. és 10 évfolyamos osztályok a tanév során könyvtárhasználati órákon vesznek részt. A könyvtárostanár ennek keretében, az önálló ismeretszerzés elsajátítása érdekében tantervi program szerint szervezi, és a nevelőtestülettel együttműködve valósítja meg a tanulók könyvtárhasználati felkészítését. Egyúttal széles körű lehetőségeket kínál az olvasásfejlesztésre, a csoportos és egyéni tanulás technikájának, módszereinek elsajátítására, a személyiség komplex és differenciált fejlesztésére."

A könyvtár sajátos feladatából adódóan a kötelező olvasmányok a szépirodalmi állományból kiemelve, elkülönített polcsoron találhatók.

Az állományban jelentős a tankönyvek száma, melyek tantárgyak szerint csoportosítva állnak a könyvtárlátogatók rendelkezésére.

Főként a francia-magyar és spanyol-magyar két tanítási nyelvű tagozatok működésével speciális feladat hárul a könyvtárra. A szótárakat, nyelvkönyveket, idegen nyelvű könyvek kínálatát folyamatosan bővíteni, frissíteni szükséges.

A két tanítási nyelvű tagozatok elindulásával a francia illetve spanyol nyelvű állomány kialakításához, bővítéséhez jelentős támogatást nyújtott a Budapesti Francia Intézet illetve a Budapesti Spanyol Nagykövetség. Az adományozott idegennyelvű tankönyvek, szépirodalmi és  szakirodalmi könyvek nagyban támogatják a pedagógusok munkáját, a tanulók hatékonyabb nyelvtanulását.

Tankönyvek hagyományos nyomtatott dokumentumok mellett az oktatáshoz-neveléshez szükséges digitális dokumentumok száma is folyamatosan gyarapszik. audio CD, DVD, CD-ROM.

A 2000-ben kialakított Európa-sarok folyamatosan frissülő információval szolgál az Európai Unio működéséről az érdeklődő könyvtárhasználók részére.

A tanulók ma már másként tanulnak, gyakran projektmunkában vesznek részt, csoportos feladatokat kapnak. Ennek az igénynek a kielégítésére negyven fő foglalkoztatására elegendő munkaasztal és szék került elhelyezésre. A csoportos tanulóhelyek egyre népszerűbbek.

A modern technikával felszerelt könyvtárban a tanulóknak 5 internetkapcsolattal ellátott számítógép áll rendelkezésére.

Az oktatás módszereinek a fejlődésével, a tanulók tanulási szokásainak a változásával a könyvtári terek, szolgáltatások kialakítása is igyekszik lépést tartani, melyhez jelentős támogatást kapott intézményünk a TÁMOP-3.2.4 pályázat keretében. A pályázat során gimnáziumunk a veszprémi Pannon Egyetem Egyetemi Könyvtárával és a veszprémi Lovassy László Gimnáziummal együtt a könyvtárak szolgáltatásainak fejlesztése érdekében egy közös projektben vett részt

A pályázat segítségével megkezdődött a könyvtári folyamatok digitalizációja. A partneri együttműködés keretében a két gimnázium az egyetemi könyvtár ALEPH integrált könyvtári rendszeréhez csatlakozott, és könyvtári állományaink az egyetemi Aleph rendszerben, a könyvtári szerveren keresztül kerültek feldolgozásra. Az elektronikus katalógus segíti a könyvtárhasználók gyorsabb, könnyebb tájékozódását a könyvtári állományban.

A megvalósult szolgáltatásfejlesztésekről, a már meglévő könyvtári szolgáltatásokról az intézmények közös rendezvényeken nyújtottak széleskörű tájékoztatást a középiskolai és egyetemi hallgatók számára.

A pályázati támogatás segítségével sikerült bővíteni a nyitott polcrendszert, korszerű folyóiratállvány került kialakításra, az új könyvek bemutatására, népszerűsítésére a könyvtár folyosó felőli oldalán zárható üveges vitrinek kerültek elhelyezésre. Az új, zárt tárolószekrényekel a raktározást szolgáló helyek száma bővült.

A TÁMOP „Tudásdepó Expressz” „Több mint könyvtár” c. pályázat segítségével a könyvtári állomány digitalizációja folytatódott.

A pályázat keretében gimnáziumunk két veszprémi általános iskolával (Botev Általános Iskola és Simonyi Általános Iskola) partneri együttműködés keretében valósította meg az iskolák könyvtári állományainak digitalizációját, az online elérhető Alephino integrált könyvtári rendszerhez csatlakozást.

A projekt során az iskolák a tanulóik részére közösen szerveztek olvasást népszerűsítő rendezvényeket, a könyvtári szolgáltatások fejlesztését bemutató oktatóprogramokat készítettek.

Olvasóliget került kialakításra a könyvtárhoz tartozó 30 m2-es fedett erkélyen. Az itt elhelyezett fa kerti garnitúrák 12-15 tanuló kényelmes foglalkoztatását teszik lehetővé. Az olvasóliget főként a csoportbontásban zajló tanóráknak biztosít komfortos környezetet, friss levegőn, zöld környezetben. Egyidejűleg lehetőség van a könyvtári szolgáltatások igénybevételére is.

A változó tanulási-oktatási környezet más, új könyvtári körülményeket igényel. A fejlesztéssel fontos az iskolai könyvtár tudásközvetítő szerepének erősítése.

alt

Kiegészítő információk