A KÖNYVTÁR SZOLGÁLTATÁSAI

Az iskolai könyvtár a szolgáltatásait és a könyvtárhasználati rendjét a helyi pedagógiai programnak megfelelően, ill. a könyvtári rendszer által nyújtott lehetőségek és a helyi adottságok figyelembevételével szervezi meg.

Az iskolai könyvtár feladata, hogy a tanítási napokon, megfelelő nyitvatartási időpontban biztosítsa használói (tanulók, pedagógusok, a nevelő, oktató munkát közvetlenül segítő dolgozók, adminisztratív alkalmazottak) számára a könyvtárhasználat jogát.

Az iskolai könyvtár a nyári tanítási szünetben heti rendszerességgel ügyeleti napokon biztosítja a könyvtári szolgáltatásokat.

Információszolgáltatás:

 • Gimnáziumi könyvtár Alephino katalógusából
 • Online adatbázisokból
 • (MOKKA, MATARKA)
  Könyvtárak és könyvtári szolgáltatások http://konyvtar.lap.hu
 • Világkönyvtár http://mek.oszk.hu/html/virtualis
 • CD-ROM adatbázisunk
 • Hagyományos tájékoztatás
 • Könyvtárhasználati órák

Dokumentumszolgáltatás:

 • Kölcsönzés
 • Helyben olvasás
 • Tartós tankönyvek

Egyéb szolgáltatásaink:

 • Európai Uniós információk
 • Olvasóliget

Kiegészítő információk